Repatriācijas un Apbedīšanas aģentūras kontakti

Atrašanās vieta

Maskavas iela 301, Rīga "Repatriācijas pakalpojumu sniegšanas birojs"

E-pasts

info(at)repatriacija.lv

Apbedīšanas pakalpojumu speciālista tālrunis

+371 26 33 59 28

NB! SVARĪGI
Miruša cilvēka ķermeņa ieviešanai Latvijā ir nepieciešama nosūtītāj valsts pārvadāšanas atļauja
Miruša cilvēka ķermeņa izvešanai no Latvijas ir nepieciešama Veselības inspekcijas pārvadāšanas atļauja
Miruša cilvēka ķermeņa vešana tranzītā pa Latviju nav nepieciešama Veselības inspekcijas pārvadāšanas atļauja
Miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļauju aizpilida latviešu valodā un vienā no Eiropas Padomes oficiālajām valodām
Nāves cēloni šifrē ar kodu (SSK - 10 red.)
Miruša cilvēka ķermeņi atļauts ievest vai izvest ar autotransportu, dzelzceļa, gaisa vai ūdens transportu
Miruša cilvēka ķermeņi pārvada speciāli šim nolūkam paredzētajā zārkā