Repatriācijas pakalpojumi

Starptautiskie mirušā cilvēka ķermeņa pārvadāšanas pakalpojumi - nogādāšana apglabāšanai

Ko nozīmē repatriācija miršanas gadījumā

Katram cilvēkam ir tiesības būt apglabātam savā dzimtenē jeb vietā, kurā viņš ir piedzimis, audzis, mācījās, dzīvoja, strādāja vai vienkārši vietā, kura tiek uzskatīta par dzimteni vai tai ir pielīdzināma. Mūsdienās cilvēki ne tikai bieži vien dodas (imigrācija, migrācija, bēgļi utt.) strādāt, dzīvot vai mācīties citās valstīs (Eiropas Savienībā tā ir viena no pamatvērtībām), bet arī dodas ceļošanā pa visu pasauli. Tomēr kā jau visiem ir zināms, ka viena no dzīves rūgtajām patiesībām – cilvēks ir mirstīgs. Pēc būtības nāve var iestāties jebkurā brīdī un vietā: mājās, darbā, ceļā, ārvalstīs, utt. Līdz ar nāves iestāšanos paliek aktuāls jautājums par cilvēka mirstīgo atlieku (līķa) apbedīšanu. Savukārt, ja cilvēkam nāve ir iestājusies ārzemēs, tad pastāv nepieciešamība pēc cilvēka mirstīgo atlieku (līķa) starptautiskās transportēšanas uz valsti, kurā līķis tiks apbedīts vai kremēts pēc transportēšanas. Kaut arī ir spēkā vesela virkne starptautisko līgumu, kā arī atsevišķu valsts nacionālie likumi, standarti, u.c. normatīvie akti tomēr ir jānorāda, ka cilvēka mirstīgo atlieku (līķa) starptautiskās transportēšanas organizēšana un nodrošināšana joprojām ir uzskatāma par sarežģītu un laikietilpīgu procesu, un, kura īstenošanu ir jāuztic Apbedīšanas pakalpojumu sniedzējam.

Apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs nodrošinās nepieciešamos priekšnosacījumus cilvēka mirstīgo atlieku (līķa) transportēšanai uz citu valsti turpmākai apbedīšanai vai kremēšanai. Piemēram, ievietošanu speciāli pielāgotā zārkā, speciālās atļaujas (līķa transportēšanas atļauja) un pārējās dokumentācijas noformēšanu, apbedīšanas (bēru) organizēšanu utml.

Apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs ir piemērots starpnieks cilvēka mirstīgo atlieku (līķa) transportēšanai uz citu valsti turpmākai apbedīšanai vai kremēšanai.

Sniedzot repatriācijas pakalpojumus Apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs ievēro FIAT-IFTA the World Organization of Funeral Operatives standartus un ieteikumus.Thanos
Repatriācijas pakalpojumu izmaksas

Repatriācijas kopējās pakalpojumu izmaksas varētu ietekmēt vairāki faktori, kas kopumā sadārdzina minētos pakalpojumus:

  • Transportēšanas izmaksas – attālums ar katafalkautomobili (vidējā cena sākot no 0,35 EUR/km < );
  • Transportēšanai paredzētā zārka izmaksas atkarībā no transportēšanas veida - pa gaisu, pa sauszemi, pa jūru (vidējā cena sākot no 150/200 EUR < );
  • Maksas ceļa, tilta utt. izmaksas atkarībā no attiecīgas valsts maksas ceļu politikas;
  • Papildutransporta izmaksas (piemēram, prāmis + saistītie izdevumi);
  • Pārvadāšanas atļaujas, apbedīšanas komersanta izziņas sagatavošanas, miršanas apliecības, izziņas par nāves cēloni nodrošināšanas un pārējo dokumentu noformēšanas izmaksas, sadarbība ar valsts iestādēm (vidējā cena no 150 EUR < );
  • Aviotransporta un lidostas izmaksas, ja tiek pārvadāts pa gaisu atkarībā no attāluma un valstis (cenu politika ir atšķirīga);
  • Nepieciešamie sanitārie, higiēniskie, dezinfekcijas un epidemioloģiskie drošības pasākumi atkarībā no līķa stāvokļa (vidējā cena no 50 EUR < );
  • Morga pakalpojumu nodrošināšana (vidējā cena no 10 EUR/diennaktī < );
  • Balzamēšanas pakalpojumi;
  • Pārējie izdevumi, kas varētu būt saistītie ar repatriāciju no ārzemēm uz Latviju, vai otrādi.
+/- atkarībā no pasūtījuma nosacījumiem - INDIVIDUĀLA PIEEJA

NB! Noskaidrot nosacījumus un repatriācijas izmaksas +371 26 33 59 28